Onvoorwaardelijk geven. Hoe vaak geef jij iets zonder dat je er iets voor terug verwacht? Geef je wat je kunt missen of geef je wat je wil missen?

Dãna

Dãna is de beoefening van vrijgevigheid. Geven maakt je vrij. Mits dit vanuit een zuivere moraal gedaan wordt. Zuivere moraliteit beslaat drie padfactoren van het achtvoudige pad. Namelijk: zuiver spreken, zuiver handelen en zuiver levensonderhoud. Zuiver in deze zin betekent zonder begeerte of aversie (neutraal) en vanuit wijsheid. Dãna wordt onvoorwaardelijk gegeven.

In de Oosterse, boeddhistische meditatiecentra wordt vaak lesgegeven op basis van Dãna. Mensen geven in de vorm van bijvoorbeeld voedsel, klusjes en geld. Ze geven wat ze kunnen missen en vaak nog meer. Al is dat het enige wat ze hebben. Vrijgevigheid en dienstbaarheid maakt je, volgens de traditie, gelukkig.

In het Westen zit deze vrijgevigheid en dienstbaarheid niet in ons systeem. We geven om er zelf beter of er in elk geval niet slechter van te worden. Hier zit altijd een vorm van begeerte achter waardoor het onzuiver wordt en het ongeluk (lijden) in stand houdt.

Wijsheid

Voordat je nu alles weg gaat geven wat je kunt missen, Dãna geef je met wijsheid. Een verslaafde geld geven om zijn verslaving in stand te houden, is niet wijs. Weet dus waarom en waaraan je geeft. Zuiver inzicht vormt samen met zuiver denken, zuivere wijsheid.

Hoe weet je nu wanneer iets zuiver is? Hoe weet je waarom je doet wat je doet? Daar komen de drie padfactoren van meditatie om de hoek kijken. Concentratie, neutraliteit en observatie leren je te zien wie je bent en waarom je doet wat je doet.

Geven kun je op vele manieren. Iemand voor laten gaan is ook een vorm van geven. Zelfs iemand die ‘jouw parkeerplaats inpikt’ die ruimte gunnen is een vorm van geven.

Wat heb je nodig om echt gelukkig te zijn? Geef dat dan ook aan anderen.