Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 april 2023.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, les en transactie tussen Bewust in Balans met Baukje en een cliënt waarop Bewust in Balans met Baukje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Inspanning Bewust in Balans met Baukje

Bewust in Balans met Baukje zal de behandelingen en lessen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bewust in Balans met Baukje het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Bewust in Balans met Baukje de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Bewust in Balans met Baukje de afspraak annuleren.

Bewust in Balans met Baukje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de afspraak aan de cliënt melden. Om dit te kunnen doen dient cliënt het telefoonnummer bij het boeken van de afspraak te vermelden.

Betaling

Bewust in Balans met Baukje vermeldt alle prijzen van behandelingen, lessen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen op flyers en ander promotiemateriaal zijn geldig tot eind van de looptijd mits vermeld. Wanneer er geen looptijd is vermeld, gelden de prijzen zoals vermeld op de website.

Cliënten kunnen direct online, op factuur, via een betaalverzoek of contant ter plekke tijdens de afspraak betalen. Groepslessen dienen vooraf betaald te worden.

Voor cursusdagen geldt dat de betaling 14 dagen voorafgaand aan de cursus dient te worden voldaan. Als de inschrijving binnen die tijd plaatsvindt, dient direct bij inschrijving betaald te worden.

Annulering meerdaagse cursus

Bij een meerdaagse cursus kan de dag waarop de cursist niet beschikbaar is 14 dagen voorafgaand kosteloos verzet worden naar een cursus van latere datum of nog geannuleerd worden. Als de cursus binnen de termijn van 14 dagen wordt geannuleerd, wordt volgens onderstaande tabel de prijs in rekening gebracht. Indien al aan de meerdaagse cursus is begonnen is geen restitutie meer mogelijk.

langer dan 14 dagen voor datum0,00%
14-7 dagen voorafgaand aan de startdatum meerdaagse cursus 50,00%
7-3 dagen voorafgaand aan de startdatum cursus75,00%
3 dagen of minder voorafgaand aan de cursus100,00%

Annulering afspraken en groepslessen

Wordt een afspraak of groepsles korter dan 24 uur voorafgaand geannuleerd door de cliënt dan worden onderstaande kosten in rekening gebracht door ons:

24 uur of minder voor aanvang afspraak of groepsles100,00%

Wanneer de behandeling, les of cursus geannuleerd wordt door Bewust in Balans met Baukje, dan is teruggave van het lesgeld mogelijk.

Strippenkaart

Strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De strippenkaart is een jaar geldig. Gemiste lessen kunnen binnen de geldige termijn ingehaald worden.

Abonnement

De prijs van een maandabonnement is op basis van 40 weken per jaar. Hierin zijn alle vakanties en vrije dagen verrekend. Het abonnement wordt via automatische incasso geïncasseerd en loopt door tot opzegging. De opzegtermijn is twee maanden en dient schriftelijk te worden overlegd. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Bewust in Balans met Baukje vóór de eerste behandeling of les van alle gegevens, waarvan Baukje Willems aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en lessen. Bewust in Balans met Baukje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over in een cliëntenbestand. Bewust in Balans met Baukje behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bewust in Balans met Baukje zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Bewust in Balans met Baukje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Bewust in Balans met Baukje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bewust in Balans met Baukje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk of het retraitecentrum. Bewust in Balans met Baukje kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de lessen.

Bewust in Balans met Baukje
Provincialeweg 74A
5503 HJ Veldhoven
06-38897756
KvK 66041309
BTW NL001464272B45

Deze website gebruikt cookies voor marketingdoeleinden. Cookie beleid

Content is protected. Right-click function is disabled.