Een Sangha is een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Het is een gemeenschap van mensen die samenkomen om boeddhistische meditation te beoefenen.

Sangha Veldhoven

Toevlucht nemen

Traditioneel neem je toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha wanneer je toetreedt tot de gemeenschap. Het opzeggen van de mantra, maakte je vroeger monnik of non. In de huidige Sangha’s is het meer een ritueel. Alhoewel dat in Sangha Veldhoven niet wordt gebruikt.

Buddham Saranam Gacchami ~ Ik neem toevlucht tot de Boeddha
Dhammam Saranam Gacchami ~ Ik neem toevlucht tot de Dharma
Sangham Saranam Gacchami ~ Ik neem toevlucht tot de Sangha

Luister hier naar de mantra.

Mediteren in de Sangha

We mediteren natuurlijk niet zomaar. Het heeft een doel. We willen inzicht verkrijgen, wijzer worden. Deze wijsheid komt in drie stappen:

Suta-mayã Pañña ~ ontvangende wijsheid ~ rationeel
Cintã-mayã Pañña ~ wijsheid door ervaring ~ emotioneel
Bhãvanã-mayã Pañña ~ wijsheid door eigen ondervinden ~ spiritueel

De ontvangende wijsheid, verkrijg je door lessen te volgen, boeken te lezen enz en bevindt zich op rationeel niveau. De wijsheid door ervaring verkrijg je door te trainen, te mediteren en zal je op emotioneel niveau in beweging brengen. Door deze twee stappen samen te voegen, kun je wijsheid op spiritueel niveau gaan ervaren. Het verkregen inzicht brengt dan een proces teweeg dat tot transformatie leidt.

Wil je spiritueel ontwikkelen dan kom je er dus niet onderuit om lessen te volgen en te oefenen. Uren maken. Zodat kennis en ervaring samensmelt tot ware wijsheid.

Op maandag- en woensdagavond kun je aansluiten bij de Sangha in Veldhoven en er zijn regelmatig meditatietrainingen

Samen mediteren