De enige constante is verandering

Boeddha verandering

“De enige constante is verandering”. Dit zijn de woorden van Heraclitus, een Griekse filosoof die opmerkte dat alle verschijnselen worden gekenmerkt door voortdurende verandering. Hij gebruikte hiervoor de woorden “Panta Rhei”, alles stroomt. Alles wat bestaat verandert en blijft tegelijkertijd hetzelfde.

In het boeddhisme hebben we het over de drie nobele waarheden:

  1. Alles is veranderlijk
  2. Alles is afhankelijk
  3. Er is geen Zelf

Alles is veranderlijk betekent dat niets in deze wereld in dezelfde hoedanigheid blijft bestaan.

Spullen gaan kapot, verdwijnen, verslijten. Mensen verhuizen, worden ziek, sterven. Gevoelens, relaties, situaties veranderen.

Alles verandert in iets anders. Stof, energie, as…

Alles is afhankelijk betekent dat er niets bestaat zonder het ander. Jij bestaat dankzij je ouders, voorouders enzovoort. Een tafel bestaat dankzij een boom, de regen, de zon, de meubelmaker enzovoort. Wat jij zegt en doet heeft invloed op een ander. Het is als een steentje in het water gooien en zien dat de rimpeling zich verspreid. Alles heeft invloed op elkaar.

Wanneer er dus niets bestaat zonder het ander, alles samengesteld is, is er ook geen individueel Zelf.

Door te beseffen dat alles veranderlijk is en dat alles afhankelijk is en dat er dus niets is om vast te houden en daar vrede mee te hebben creëer je rust.

De Boeddha zei:

Zie af van alle negatieve handelingen
Verricht positieve handelingen
Zuiver je geest
Dit is de leer van hen die verlicht zijn

Door dit werkelijk in te zien, ernaar te leven en te handelen, maakt dat je het Nirvana bereikt.

Wil je hier meer over leren? Kom dan eens naar een van de workshops en/of retraites.