18 jaar moeder en de belangrijkste lessen die ik leerde

18 jaar moeder en de belangrijkste lessen die ik leerde

Laura werd op 17 november 2001 geboren via een spoedkeizersnee. Het ging allemaal niet zo best die laatste weken van de zwangerschap en ik lag al een poosje in het ziekenhuis toen het op die bewuste dag dan toch echt tijd werd om haar te halen. Dat was bijna 6 weken te vroeg.

18 jaar later

Afgelopen zondag vierden we Laura’s 18e verjaardag in een door haar gekozen restaurant met het zo felbegeerde legale biertje. Ze toonde trots haar identiteitsbewijs toen er naar haar leeftijd werd gevraagd. Ze heeft een eigen bankrekening waar haar salaris op wordt gestort, ze mag stemmen, krijgt autorijles en heeft haar eigen zorgverzekering. Laura is opgegroeid tot een mooie, zelfverzekerde jongedame.

In de tussentijd

Elk jaar bracht zo zijn eigen successen en uitdagingen met zich mee. Laura kreeg er een broertje bij, haar vader en ik gingen scheiden, ze kreeg de diagnose autisme, we verhuisden een paar keer, ze haalde haar diploma en kreeg een baan.

Levenslessen

De afgelopen 18 jaren zijn niet zo verlopen als gepland en ik ben daar heel verdrietig om geweest. Dat bleek meteen één van de grootste lessen van de afgelopen 18 jaar. Het leven valt niet te plannen. Je kunt dromen en verlangen, maar zodra je je aan de uitkomst gaat hechten, ontstaat er lijden.

Les 1. Alles is aan verandering onderhevig

In moeilijke tijden heb ik me soms heel eenzaam gevoeld. Ik dacht dat ik overal alleen voor stond tot ik me realiseerde dat ik wel degelijk liefde en steun ontving vanuit mijn omgeving. Een telefoontje van een vriendin, oprechte aandacht van een familielid, een vriendelijke glimlach van een vreemde op straat, een hand op mijn schouder van een hulpverlener, een knikje van herkenning van een andere moeder.

Les 2. Alles en iedereen is afhankelijk van elkaar

De manier waarop ik Laura (en haar broer) opgevoed heb, heeft haar deels gemaakt tot wie ze nu is. Mijn wijze lessen maar ook mijn fouten hebben haar gevormd. Alles wat ik doe heeft invloed op mijn omgeving. Dat is mijn nalatenschap, mijn reïncarnatie. Met deze wetenschap ga je als vanzelf liefdevol handelen en creëer je een positief energieveld waarvan alle levende wezens profiteren. Daardoor ontstaat er verbinding.

Les 3. Er is geen individu, geen zelf, alles wat je doet heeft invloed op de ander

De Dharma, de lessen uit het boeddhisme hebben mij geholpen een groot deel lijden op te heffen. Elke keer is er weer een stuk om naar te kijken en op te lossen aan de hand van deze drie levenslessen. Ik ben nog steeds niet verlicht ;-), maar ik begrijp waar het om gaat. Ik vervolg mijn pad en ben nieuwsgierig naar de komende 18 jaar!

Interesse in meer lessen en wijsheden? Schrijf je dan in voor de maandelijkse dosis bewustwording.